Obchodní podmínky

JAK NAKUPOVAT

a) Vybrané zboží vložíte do košíku kliknutím na symbol nákupního košíku v detailu každé položky (v levém horním rohu nebo ve spodní tabulce).

b) Pokud je na skladě více zboží stejného druhu, můžete vyplnit požadované množství (spodní tabulka v detailu každé položky).

c) Po kliknutí na nákupní košík se v horní části detailu zboží objeví nápis "ZBOŽÍ BYLO PŘIDÁNO DO KOŠÍKU...".

d) Dále můžete pokračovat ve výběru.

e) Po ukončení výběru klikněte na Nákupní košík (v horní liště vedle odkazu "Domů"). Košík můžete buď vysypat nebo přejít k pokladně.

f) Zvolte způsob platby a potvrďte objednávku tlačítkem Odeslat objednávku.

g) Na e-mailovou adresu, kterou jste zadali, Vám přijde potvrzovací zpráva. Vaše objednávka bude vyřízena během 1-2 dní.

 
ZÁVAZNOST OBJEDNÁVEK

- Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem e-shopu.

- Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

 
STORNO OBJEDNÁVKY

Odstoupit od objednávky zboží je možno do 2 pracovních dnů po odeslání objednávky zasláním emailu na adresu t.vinterova@seznam.cz .V případě zaplacení před následným stornem objednávky bude platba vrácena zpět. Od této částky budou odečteny náklady na bankovní poplatky ve výši 8.-Kč (poplatek za přijetí a odeslání platby).

 
ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ

Protože víme, že při nakupování přes internet, si nemůžete zboží řádně prohlédnout poskytujeme Vám záruku vrácení peněz.

Zjistíte-li bezprostředně po obdržení zboží, že vám nevyhovuje, máte možnost jej bez udání důvodu vrátit. Peníze vám budou neprodleně zaslány zpět (bankovním převodem nebo složenkou).
Podmínky pro vrácení peněz:

    Zboží musí být neporušené  a nepoužité v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.
    Zákazník musí zásilku odeslat do 14 dní po obdržení zboží.
    Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie daňového dokladu a útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
    Vracíme vám pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné a balné. Zásilky dobírkou nebudou přijaty.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

    Záruka na spotřební zboží je 24 měsíců a řídí se příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Je li na prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití zboží, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.


    Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatní nárok písemně na adresu Tereza Vinterová - Kočárkov,Hurdálkova 357,Náchod nebo na e-mail t.vinterova@seznam.cz. V oznámení o závadách uvede zejména jméno kupujícího, adresu, e-mail, telefonické spojení, označení reklamovaného zboží, datum koupě, podrobný popis závady a popis toho, jak k závadě došlo.
    Po obdržení oznámení o závadách bude prodávající kupujícího informovat o následném postupu v závislosti na druhu zboží, zejména o tom, kam má kupující na vlastní náklady vadné zboží doručit (adresa prodávajícího, autorizovaný servis apod.).

     

    Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující doložil doklad o koupi zboží a záruční list reklamovaného zboží (byl-li spolu s výrobkem dodán).

     

    V případě, že je zboží potřeba zaslat prodávajícímu nebo autorizovanému servisu, je kupující povinen zboží zabalit do originálního obalu, popř. na vlastní náklady zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží předaného k přepravě nemusí být reklamace uznána.

     

    V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v České republice, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny. Bude-li vrácena kupní cena (do kupní ceny se nezapočítává přepravné a dobírkovné hrazené při koupi zboží) poštovní poukázkou, bude z kupní ceny odečten poplatek 25 Kč.

     

    Poskytnutá záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.

CENA A PLACENÍ

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách www.kocarkov.cz jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.